top of page

   מי לא מתאים להסרת משקפיים בלייזר?

מספר מצבים ומחלות שמתגלים במהלך בדיקת ההתאמה עלולים לפסול את המועמד לניתוח זה. אלו כוללים, בין השאר, ממצאים שונים במיפוי הקרנית, מחלות שונות של הקרנית (ובהן קרטוקונוס), קרניות דקות במיוחד, ומחלות שונות בעיניים (כגון סוכרת המערבת את הרשתית). קיימות גם מחלות סיסטמיות שונות הפוסלות את המועמד מלעבור ניתוח זה.

 

הצלחת הניתוחים להסרת משקפיים בלייזר תלויה בין השאר בבחירה קפדנית של המועמדים שמטרתה איתור ואבחון של מצבים שונים בהם העין לא מתאימה לניתוח. קיימים מספר מצבים בהם לא ניתן לבצע את הניתוח. מצבים אלו קשורים בשינויים במבנה קרנית, בבעיות בבריאות העין ובמחלות ומצבים גופניים שונים.

עובי הקרנית

מדידת עובי הקרנית לפני הניתוח חשוב כדי להעריך מה יהיה עובי הקרנית לאחר הניתוח. לשם כך יש לחשב את עובי הקרנית אותו משייפים בניתוח. עובי השיוף בקרנית תלוי במספר במשקפיים (הרפרקציה). ככל שהמספר גבוה יותר - כך עובי הקרנית המשויף גדול יותר.

קיים עובי מינימלי של קרנית שמתחתיו לא ניתן לרדת. במהלך בדיקת ההתאמה נמדד עובי הקרנית ונבדקת הרפרקציה. השילוב של עובי הקרנית והרפרקציה מאפשר לחשב את עובי הקרנית הנותר לאחר הנתוח. אם בעקבות החישוב מתברר שהעובי לאחר הנתוח נמוך מהמינימום המותר  - המועמד נפסל לניתוח.

מבנה הקרנית

טופוגרפיה ממוחשבת תלת-מימדית של הקרנית חשובה מאוד להערכת התאמת המועמד לניתוח. ברב המועמדים לניתוח הטופוגרפיה סימטרית ותקינה. כאשר הטופוגרפיה מראה מידה גבוהה של חוסר סימטריה, או כאשר התבנית המתקבלת בטופוגרפיה מצביעה על קרטוקונוס או קרטוקונוס התחלתי  - המועמד נפסל לניתוח.לעיתים - שימוש ממושך ותכוף בעדשות מגע עלול ליצור תבנית טופוגרפית לא סימטרית, ולעתים אף דמויית קרטוקונוס חבוי. במקרים אלו יש להמנע מהרכבת עדשות המגע לפרק זמן של שבועיים לפחות, ואח"כ לחזור על הטופוגרפיה.

מחלות עיניים

לעיתים מתגלות במהלך בדיקת העין מחלות ומצבים שונים שפוסלים את המועמד לניתוח הסרת משקפיים בלייזר. מצבים אלו כוללים בין השאר:יובש קשה בעין, מחלות של הקרנית כגון  צלקות, פטיריגיום מתקדם (יש לנתח פטיריגיום לפני ניתוח להסרת משקפיים(, קטרקט, גלאוקומה פעילה ולא מאוזנת, פגיעה ברשתית על רקע סוכרת, קרעים פעילים ברשתית, עין עצלה  מאד וכ"ד.

מצבים גופניים

מחלות ראומטיות אוטואימוניות לא מאוזנות, סוכרת לא מאוזנת (ערכי סוכר גבוהים מאוד עלולים להשפיע על בדיקת הרפקציה(, מצבי כשל של המערכת החיסונית (כגון AIDS), הריון (בדיקת הרפרקציה במהלך הריון עלולה שלא לשקף את המצב הרגיל) ותרופות מסוימות (כגון רואקוטן)

השתתפות בפעילויות בעלות סיכון גבוה (לדוגמא: ספורט אתגרי) - במקרים אלו יש לשקול לבצע  PRK או SMILE  ולא LASIK בגלל הסיכון לקרע המתלה על רקע פגיעה בעין.

 

ההודעה נשלחה לפרופ' קיזרמן

bottom of page