top of page

   מי מתאים להסרת משקפיים בלייזר?

 

 

לא כולם מתאימים לניתוחים להסרת משקפיים בלייזר מסיבות שונות. לכן נערכת בדיקת התאמה מקיפה וקפדנית לקראת הניתוח. בבדיקה זו נאספים נתונים רבים על האופטיקה של העין, ונבדקת בריאות העין ואם אין בה מצבים שונים שבגללם לא ניתן יהיה לבצע את הניתוח.

 

במהלך השנים נצבר ידע וניסיון רב על ניתוחים להסרת משקפיים בלייזר, שהפך את התהליך לבטוח ויעיל. אחד האמצעים החיוניים להבטחת הבטיחות בניתוח היא בדיקת ההתאמה המקיפה, שנותנת מידע רפואי חיוני על מצב העין. בנוסף לבדיקת העיניים הרגילה המבוצעת ע"י כל רופא עיניים, נכללים בבדיקת ההתאמה מרכיבים נוספים, ייחודיים לניתוחי הלייזר.

בדיקת ההתאמה נחלקת לשלושה חלקים:

  • בדיקת המספר במשקפיים

  • בדיקת מיפוי קרנית תלת מימדי

  • בדיקת בריאות העין ע"י פרופ' קיזרמן

 
בדיקת המספר במשקפיים

בדיקה זו מבוצעת ע"י אופטומטריסט, ונמשכת כ- 15 עד 20 דקות. בבדיקה זו נבדק המספר במשקפיים  בכל עין, ונבדקת חדות הראייה המיטבית המושגת בעזרת משקפיים. בנוסף נבדקים המשקפיים הנוכחיות ונערכת השוואה בין המשקפיים הנוכחיות ובין הנספר שהתקבל בבדיקה הנוכחית, כדי לוודא שקיימת יציבות המספר.במקרים בהם לנבדק יש רוחק ראיה (היפראופיה) תבוצע לעיתים קרובות בדיקת רפרקציה לאחר מתן טיפות עיניים המרחיבות את האישונים. בדיקה זו נעשית כדי לגלות אם קיים פוטנציאל לעליית המספר בעתיד.

 

מיפוי קרנית תלת- מימדי

בדיקה זו כוללת מיפוי מוחשב של פני הקרנית הקדמיים והאחוריים. בדיקה זו חשובה כדי להעריך את קמירות הקרנית, ואת תקינות מבנה הקרנית. בדיקה זו נועדה גם לשלול קיומו של קרטוקונוס שיכול להוות סיבה לפסילת המועמד לניתוח.

 
בדיקות נוספות

בדיקת ההתאמה לניתוח כוללת בדיקות עזר נוספות כגון:

  • בדיקת קוטר האישונים בחשיכה. בדיקה זו חיונית לקביעת קוטר איזור השיוף בניתוח.

  • הערכת כמות ותקינות הדמעות. בדיקה זו נועדה לשלול מצבים של יובש בעיניים.

  • בדיקת עובי הקרנית (פכימטריה). עובי הקרנית נמדד במספר נקודות רב במרכז ובהקף הקרנית.

 
בדיקת רופא עיניים

רופא העיניים משוחח עם הנבדק. בשיחה זו נשאל הנבדק לגבי בריאותו הכללית ובריאות עיניו. בדיקת העיניים כולל בדיקת המקטע הקדמי של העין בעזרת מנורת סדק (slit lamp), בדיקת הלחץ התוך-עיני, ובדיקת קרקעית העין (הרשתית) לאחר הרחבת האישונים.בתום הבדיקה ידווח הרופא לנבדק על תוצאות הבדיקה, ואם הוא נמצא מתאים לניתוח להסרת משקפיים בלייזר.

ההודעה נשלחה לפרופ' קיזרמן

bottom of page